Política de privacitat

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les faig servir.
T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquest web.
Els majors de tretze anys podran registrar-se a https://www.nubasheng.com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.
En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família,
sense el consentiment d’aquests.
Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.
En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:
• Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que necessitis.
• Mai comparteixo informació personal de les meves usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
• Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació,
per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.
És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.
https://www.nubasheng.com ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
i al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD),
així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Responsable del tractament de les teves dades personals
• Identitat de la Responsable: Núria Badia Pascual
• Nom comercial: https://www.nubasheng.com
• NIF / CIF: 33902997P
• Direcció: Carrer Alfons Sala – 147, 10º4º, 08202 Sabadell
• Correu electrònic: info@nubasheng.com
• Activitat: Acupuntura.
Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis del web,
rebran el tractament de dades de “Usuaris del web i subscriptors”.
Per al tractament de dades de les meves usuaries, implement totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics informant-te prèviament amb absoluta transparència.
• Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat.
* T’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.
Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.
Com he obtingut les teves dades?
Les dades personals que tracto en https://www.nubasheng.com procedeixen de:
• Formulari de contacte
• Correu electrònic directe
• Formulari de sol·licitud de serveis
Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a https://www.nubasheng.com estic tractant dades personals que em concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a:
• Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
• Sol·licitar la rectificació o supressió
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se a al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius,
les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades,
en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.
Núria Badia Pascual deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
• El tractament estigui basat en el consentiment
• Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracto teves dades personals?
Quan un usuari es connecta amb aquest web ara per comentar un post, ara per enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació,
està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable https://www.nubasheng.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació.
Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.nubasheng.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.
A https://www.nubasheng.com hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):
• Formulari de contacte: (En cas d’estar activat) Desitjo les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de https://www.nubasheng.com.
Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web,
el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:
• SERED (El nostre proveïdor) dins de la UE.
• Formulari de sol·licitud de serveis: (En cas d’estar activat) Desitjo les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per sol·licitar algun dels serveis que https://www.nubasheng.com posa a disposició dels seus usuaris.
La informació recollida permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació de la mateixa offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament.
T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de:
• SERED (El nostre proveïdor) dins de la UE.
Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:
• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
• Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest web.
• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web que detallo a la política de cookies.
• Per gestionar les xarxes socials. https://www.nubasheng.com pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://www.nubasheng.com, es regirà per aquest apartat.
Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de https://www.nubasheng.com.
Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de https://www.nubasheng.com. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.
En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Núria Badia Pascual (https://www.nubasheng.com) amb domicili en Carrer Alfons Sala – 147, 10º4º, 08202 Sabadell serà responsable del tractament de les dades corresponents a “Usuaris de la web i subscriptors”.
https://www.nubasheng.com, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals,
en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat de l’col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

remarketing
La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat https://www.nubasheng.com anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc tornin a fer-ho.
Com a usuari de https://www.nubasheng.com t’informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a https://www.nubasheng.com.
La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adwords, Twitter i / o Doubleclick. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privacitat de cada servei:
• Facebook
• Google ADWORD
• Twitter
• Doubleclick
Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes galetes, pots desactivar l’ús de galetes de Google a través de la configuració d’anuncis de Google. També pots desactivar l’ús de galetes d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.
Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquest web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquest web sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l’usuari en cada xarxa social.
En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

DoubleClick
Si utilitzes píxels de remàrqueting de DoubleClick, pots desactivar l’ús de galetes de DoubleClick a través de la pàgina d’inhabilitació de DoubleClick o de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Facebook ads
En https://www.nubasheng.com utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
• Lloc
• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
• Interessos (activitats, aficions, etc.)
• El que compren a internet i per altres canals
• Etc.
Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se a la butlleta d’subscripcions.
En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Twitter ads
En https://www.nubasheng.com utilitzo Twitter ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que em permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
• Lloc
• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
• Interessos (activitats, aficions, etc.)
• El que compren a internet i per altres canals
• Etc.
Les dades obtingudes a través de Twitter ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se a la butlleta d’subscripcions.
En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

Google Adwords
Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. En https://www.nubasheng.com utilitzo Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que em permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs.
Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
• Lloc
• Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
• Interessos (activitats, aficions, etc.)
• El que compren a internet i per altres canals
• Etc.
Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se a la butlleta d’subscripcions.
En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o fer comentaris en aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Quant de temps conservaré les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran:
• Fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.
Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://www.nubasheng.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:
Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).
Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://www.nubasheng.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.
La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://www.nubasheng.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: SERED. Més informació a: SERED tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a https://www.nubasheng.com.

Google Adsense: En aquest web estic associat amb Google per mostrar anuncis de tercers als usuaris que accedeixen a aquest web.
Al col·laborar amb google, s’utilitzen cookies per mostrar anuncis relacionats amb les teves cerques recents i mostrar anuncis més rellevants.
S’inclouen en aquest tipus de galetes serveis de tercers com: AdSense, AdWords i Analytics, així com un seguit de serveis de la marca DoubleClick. Al visitar aquesta pàgina, s’envien galetes procedents d’aquests serveis al teu navegador.
Consulta més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google, i descobreix com Google utilitza aquestes galetes.
Pots utilitzar la configuració d’anuncis per administrar els anuncis de Google que se’t mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els teus interessos.
Encara que decideixis no rebre aquest tipus d’anuncis, poden seguir apareixent en funció de factors com la ubicació general derivada de l’adreça IP, el tipus de navegador i les recerques recents i anteriors relacionades amb les recerques actuals.
Per obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per impedir que aquestes empreses utilitzin aquesta informació, fes clic aquí.

Secret i seguretat de les dades
https://www.nubasheng.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix,
així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Aquest web inclou un certificat SSL. (En cas d’estar actiu) Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada .
https://www.nubasheng.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, Núria Badia Pascual s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per https://www.nubasheng.com per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors),
estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se’n https://www.nubasheng.com, ha de notificar al client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement .

Exactitud i veracitat de les dades
Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a https://www.nubasheng.com exonerant a Núria Badia Pascual (https://www.nubasheng.com), de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint al tractament de les mateixes per part de Núria Badia Pascual (https://www.nubasheng.com) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

revocabilitat
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Núria Badia Pascual (https://www.nubasheng.com) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO.
Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat
Núria Badia Pascual es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.
En aquests supòsits, Núria Badia Pascual anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials
D’acord amb la LSSICE, https://www.nubasheng.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.
En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut al web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.nubasheng.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20-Juliol-2018.